Російська революція 1917 року реферат

Визначення основних передумов і аналіз об’російська революція 1917 року реферат причин жовтневої революції 1917 року. Характеристика політичних, військових і економічних обставин, що визначають неможливість переходу влади до буржуазії.

Основа соціалістичного шляху розвитку Росії. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому. Революція 1917 року — одна з найважливіших подій російської історії. Був повністю поламав існував століттями лад, встановиласярадянська влада і вироблена небачену ніде раніше націоналізаціясуспільної власності. Тема революції 1917 року актуальна і зараз, коли післясімдесятирічного існування розвалився радянський лад і в країніпочався розвиток капіталізму. Зрозумівши причину революції 1917 року,усвідомивши причину того, чому країна пішла по шляху соціалізму, а некапіталізму, ми зможемо краще орієнтуватися в нинішній обстановці,коли держава стала на капіталістичний шлях розвитку, чи зможемо,може бути, усунути деякі проблеми російської соціально -економічного життя, які існували тоді, і стали актуальнізараз.

Протягом багатьох років революція 1917 року розглядалася під кутоммарксистсько-ленінського вчення. Зараз, коли йде переосмислення всієїісторії ХХ століття дуже важливо об’єктивно й неупереджено виявитипричини цієї історичної події. Тільки простеживши всі об’єктивніпередумови до Жовтневої революції 1917 року, можна будувати якісьабо узагальнення і теорії, що пояснюють те, що сталося. Метою даної роботи є знаходження об’єктивних причинжовтневої революції 1917 року та з’ясування обставин, за якимибуржуазія не змогла взяти владу у свої руки, а втратила її. Кінець XIX століття приніс багато змін у соціально-економічнужиття Росії.

Олександра III, були створені об’єктивні передумови для переходу відфеодальної суспільно-економічної до капіталістичної. Знищеннякріпосного права призвело до часткового переселення селян у місто,що сприяло створенню ринку найманої робочої сили, необхідноїдля розвитку капіталістичного виробництва. При Олександрі III, розуміють необхідність розвитку важкоїпромисловості, відбувалося інвестування промисловості, як за рахунокдержави, так і за допомогою іноземного капіталу. Держава,яка отримувала гроші за рахунок викупних платежів, що селянивиплачували після реформи 1861 року, переважно інвестувало їху промисловість.